• Home
  • Media dan Interaktif
  • Kuiz Interaktif
  • Jawab Kuiz Dalam Talian

Soalan Kuiz Set 4


Soalan Kuiz Set 4 merupakan set soalan terakhir untuk kuiz ini dan mengandungi 5 soalan untuk dijawab. Setiap satu soalan merangkumi satu markah. Jumlah markah untuk set soalan ini adalah 5 markah (5/5). Anda dikehendaki klik butang "Seterusnya" dibawah untuk menjawab soalan set ini.

Arahan untuk menjawab set soalan ini adalah :

a)  Anda dikehendaki membaca soalan

b) Untuk menjawab soalan anda perlu klik SATU butang bulat yang terdapat pada pilihan jawapan.

c) Selepas pilih jawapan anda dikendaki klik butang "Simpan" untuk menjawab soalan seterusnya.

d) Anda perlu mengulang arahan (a) hingga (b) untuk menjawab soalan 1 hingga 5.

e) Selepas selesai jawab sehingga soalan 5, keputusan kuiz anda akan dipapar untuk dicetak.

f) Untuk menjawab set soalan seterusnya anda perlu klik butang "Set Seterusnya".

SELAMAT MENJAWAB!
Developed by ARI Soft.